CIRI CIRI ORANG MUNAFIK

Posted by Bang Nonki Sabtu, 24 Januari 2009

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mendengar kata "munafik" diucapkan orang. Dan bila itu terjadi, biasanya perhatian kita langsung akan terpusat pada sosok yang disebut-sebut munafik tadi. Bahkan tidak jarang kita sendiripun tergoda untuk ikut menambahkan komentar (gibah) mengenai sosok sial yang disebut munafik ini. Lalu, sejauh mana sebetulnya pengetahuan kita tentang Munafik? Berikut adalah ciri-ciri orang munafik menurut Islam.

1. Dusta
Hadith Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad Musnad dengan sanad Jayid: "Celaka baginya, celaka baginya, celaka baginya. Yaitu seseorang yang berdusta agar orang-orang tertawa." Di dalam kitab Shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim), Rasulullah SAW bersabda: "Tanda orang munafik ada tiga, salah satunya adalah jika berbicara dia dusta."

2. Khianat
Sabda Rasulullah SAW: "Dan apabila berjanji, dia berkhianat." Barangsiapa memberikan janji kepada seseorang, atau kepada isterinya, anaknya, sahabatnya, atau kepada seseorang dengan mudah kemudian dia mengkhianati janji tersebut tanpa ada sebab uzur syar'i maka telah melekat pada dirinya salah satu tanda kemunafikan.

3. Fujur Dalam Pertikaian
Sabda Rasulullah SAW: "Dan apabila bertengkar (bertikai), dia melampau batas."

4. Ingkar Janji
Sabda Rasulullah SAW: "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat." (HR. Bukhari Muslim)

5. Malas Beribadah
Firman Allah SWT: "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas." (An-Nisa': 142) . Jika orang munafik pergi ke masjid atau surau, dia menyeret kakinya seakan-akan terbelenggu rantai. Oleh kerana itu, ketika sampai di dalam masjid atau surau dia memilih duduk di shaf yang paling akhir. Dia tidak mengetahui apa yang dibaca imam dalam sholat, apalagi untuk menyimak dan menghayatinya.

6. Riya
Di hadapan manusia dia sholat dengan khusyuk tetapi ketika seorang diri, dia mempercepat sholatnya. apabila bersama orang lain dalam suatu majlis, dia tampak zuhud dan berakhlak baik, demikian juga pembicaraannya. Namun, jika dia seorang diri, dia akan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

7. Sedikit Berzikir
Firman Allah SWT: "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan sholat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah SWT kecuali sedikit sekali." (An-Nisa': 142) .

8. Mempercepat Sholat

Mereka (orang-orang munafik) adalah orang yang mempercepatkan sholat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun. Tidak ada ketenangan dalam mengerjakannya, dan hanya sedikit mengingat Allah SWT di dalamnya. Fikiran dan hatinya tidak menyatu. Dia tidak menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah SWT dalam sholatnya. Hadith Nabi SAW: "Itulah sholat orang munafik, ... lalu mempercepat empat rakaat (sholatnya)"

9. Mencela Orang-Orang Yang Taat Dan Soleh

Mereka memperolok orang-orang yang taat dengan ungkapan yang mengandung cemohan dan celaan. Oleh kerananya, dalam setiap majlis pertemuan sering kali kita temui orang munafik yang hanya memperbincangkan sepak terjang orang-orang soleh dan orang-orang yang konsisten terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Baginya seakan-akan tidak ada yang lebih penting dan menarik selain memperolok-olok orang-orang yang taat kepada Allah SWT

10. Mengolok-Olok Al-Quran, As-Sunnah, Dan Rasulullah SAW
Termasuk dalam kategori Istihzaa' (berolok-olok) adalah memperolok-olok hal-hal yang disunnahkan Rasulullah SAW dan amalan-amalan lainnya. Orang yang suka memperolok-olok dengan sengaja hal-hal seperti itu, jatuh Kafir. Firman Allah SWT: "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. " (At-Taubah: 65-66)

11. Bersumpah Palsu
Firman Allah SWT: "Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai." (Al-Munafiqun: 2 & Al-Mujadilah: 16). Jika seseorang menanyakan kepada orang munafik tentang sesuatu, dia langsung bersumpah. Apa yang diucapkan orang munafik semata-mata untuk menutupi kedustaannya. Dia selalu mengumpat dan memfitnah orang lain. Maka jika seseorang itu menegurnya, dia segera mengelak dengan sumpahnya: "Demi Allah, sebenarnya kamu adalah orang yang paling aku sukai. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah sahabatku."

12. Enggan Berinfak
Orang-orang munafik memang selalu menghindari hal-hal yang menuntut pengorbanan, baik berupa harta maupun jiwa. Apabila menjumpai mereka berinfak, bersedekah, dan mendermakan hartanya, mereka lakukan kerana riya' dan sum'ah. Mereka enggan bersedekah, kerana pada hakikatnya, mereka tidak menghendaki pengorbanan harta, apalagi jiwa.

13. Tidak Menghiraukan Nasib Sesama Kaum Muslimin
Mereka selalu menciptakan kelemahan-kelemahan dalam barisan muslimin. Inilah yang disebut At Takhdzil, yiaitu sikap meremehkan, menakut-nakuti, dan membiarkan kaum muslimin. Orang munafik percaya bahawa orang-orang kafir lebih kuat daripada kaum muslimin.

14. Suka Menyebarkan Khabar Dusta
Orang munafik senang memperbesar peristiwa atau kejadian. Jika ada orang yang tergelincir lisannya secara tidak sengaja, maka datanglah si munafik dan memperbesarkannya dalam majelis-majelis pertemuan. "Apa kalian tidak mendengar apa yang telah dikatakan si fulan itu?" Lalu, dia pun menirukan kesalahan tersebut. Padahal, dia sendiri mengetahui bahawa orang itu mempunyai banyak kebaikan dan keutamaan, akan tetapi si munafik itu tidak bersedia mengungkapkannya kepada masyarakat.

15. Mengingkari Takdir
Orang munafik selalu membantah dan tidak ridha dpada takdir Allah SWT. Oleh kerananya, apabila ditimpa musibah, dia mengatakan: "Bagaimana ini. Seandainya saya berbuat begini, niscaya akan menjadi begini." Dia pun selalu mengeluh kepada sesama manusia. Sungguh, dia telah mengkufuri dan mengingkari Qadha dan Takdir.

16. Mencaci Maki Kehormatan Orang-Orang Soleh
Apabila orang munafik membelakangi orang-orang soleh, dia akan mencaci maki, menjelek-jelekkan, mengumpat, dan menjatuhkan kehormatan mereka di majlis-majlis pertemuan. Firman Allah SWT: "Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan." (Al-Ahzab: 19)

17. Sering Meninggalkan Sholat Berjamaah
Apabila seseorang itu segar, kuat, mempunyai waktu luang, dan tidak memiliki uzur say'i, namun tidak mahu mendatangi masjid/surau ketika mendengar panggilan azan, maka saksikanlah dia sebagai orang munafik.

18. Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Dengan Dalih Mengadakan Perbaikan
Firman Allah SWT: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (Al-Baqarah: 11-12).

19. Tidak Sesuai Antara Zahir Dengan Bathin
Secara Zahir mereka membenarkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, tetapi di dalam hati mereka, Allah telah mendustakan kesaksian mereka. Sesungguhnya, kesaksian yang tampak benar secara Zahir itulah yang menyebabkan Mereka masuk ke dalam Neraka. Penampilan zahirnya bagus dan mempesona, tetapi di dalam batinnya terselubung niat busuk dan menghancurkan. Di luar dia menampakkan kekhusyukan, sedangkan di dalam hatinya ia main-main.

20. Takut Terhadap Kejadian Apa Saja
Orang-orang munafik selalu diliputi rasa takut. Jiwanya selalu tidak tenang, keinginannya hanya selalu mendambakan kehidupan yang tenang dan damai tanpa disibukkan oleh persoalan-persoalan hidup apapun. Dia selalu berharap: "Tinggalkan dan biarkanlah kami dengan keadaan kami ini, semoga Allah memberikan nikmat ini kepada kami. Kami tidak ingin keadaan kami berubah." Padahal, keadaan tidaklah selalu apalagi menjadi lebih baik.

21. Beruzur Dengan Dalih Dusta
Firman Allah SWT: "Di antara mereka ada orang yang berkata: 'Berilah saya izin (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.' Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya Neraka Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir." (At-Taubah: 49)

22. Menyuruh Kemungkaran Dan Mencegah Kemakrufan
Mereka (orang munafik) menginginkan agar perbuatan keji tersiar di kalangan orang-orang beriman. Mereka menggembar-gemborkan tentang kemerdekaan wanita, persamaan hak, penanggalan hijab/jilbab. Mereka juga berusaha memasyarakatkan nyanyian dan konser, menyebarkan majalah-majalah porno (semi-porno) dan narkoba.

23. Bakhil
Orang-orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalah kebajikan. Mereka menggenggam tangan mereka dan tidak mau bersedekah atau menginfakkan sebahagian harta mereka untuk kebaikan, padahal mereka orang yang mampu dan berkecukupan.

24. Lupa Kepada Allah SWT
Segala sesuatu selalu mereka ingat, kecuali Allah SWT. Oleh sebab itu, mereka senantiasa ingat kepada keluarganya, anak-anaknya, lagu-lagu, berbagai keinginan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Dalam fikiran dan batin mereka tidak pernah terlintas untuk mengingat (berdzikir) Allah SWT, kecuali sebagai tipu daya kepada sewsama manusia semata.

25. Mendustakan Janji Allah SWT Dan Rasul-Nya
Firman Allah SWT: "Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya." (Al-Ahzab: 12).

26. Lebih Memperhatikan Zahir, Mengabaikan Bathin
Orang munafik lebih mementingkan zahir dengan mengabaikan yang batin, tidak menegakkan sholat, tidak merasa diawasi Allah SWT, dan tidak mengenal zikir. Pada zahirnya, pakaian mereka demikian bagus menarik, tetapi batin mereka kosong, rusak dan lain sebaginya.

27. Sombong Dalam Berbicara
Orang-orang munafik selalu sombong dan angkuh dalam berbicara. Mereka banyak omong dan suka memfasih-fasihkan ucapan. Setiap kali berbicara, mereka akan selalu mengawalinya dengan ungkapan menakjubkan yang meyakinkan agar tampak seperti orang hebat, mulia, berwawasan luas, mengerti, berakal, dan berpendidikan. Padahal, pada hakikatnya dia tidak memiliki kemampuan apapun. Sama sekali tidak memiliki ilmu, bahkan bodoh.

28. Tidak Memahami Ad Din
Di antara "keistimewaan" orang-orang munafik adalah: mereka sama sekali tidak memahami masalah-masalah agama. Dia tahu bagaimana mengenderai mobil dan mengerti perihal mesinnya. Dia juga mengetahui hal-hal remeh dan pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernah memberi manfaat kepadanya meski juga tidak mendatangkan mudharat baginya. Akan tetapi, apabila menghadapi dialog (tanya-jawab tentang persoalan-persoalan Ad Din (Islam)), dia sama sekali tidak dapat menjawab.

29. Bersembunyi Dari Manusia Dan Menentang Allah Dengan Perbuatan Dosa
Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara yang melawan hukum Allah SWT, menentang-Nya dengan melakukan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, ketika dia berada di tengah-tengah manusia dia menunjukkan kebalikannya; berpura-pura taat.

Firman Allah SWT: "
Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. " (An-Nisa': 108)

30. Senang Melihat Orang Lain Susah, Susah Bila Melihat Orang lain Senang
Orang munafik apabila mendengar berita bahawa seorang ulama yang soleh tertimpa suatu musibah, dia pun menyebarluaskan berita duka itu kepada masyarakat sambil menampakkan kesedihannya dan berkata: "Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan. Kami telah mendengar bahawa si fulan telah tertimpa musibah begini dan begitu. Semoga Allah memberi kesabaran kepada kami dan beliau." Padahal, di dalam hatinya dia merasa senang dan terhibur karena musibah itu.


Baca juga: 55 PERINGATAN ALLAH TENTANG MUNAFIK

30 Komentar

 1. Anonim menulis:
 2. Subhanallah, bermanfaat & diperlihatkan pula he...he

   
 3. Author menulis:
 4. Betul, saudaraku anonymous!
  Saya sendiri merasa perlu menyisipkan artikel ini di Madrasah Kita karena pernah hampir 6 bulan lamanya bergaul dengan teman-teman yang prilakunya banyak diwarnai oleh sifat-sifat di atas.

  Sungguh saya tidak habis fikir, bagaimana bisa seseorang yang jidatnya sampai biru-biru karena rajin bersujud sholat, berkali-kali menunaikan ibadah haji ke Mekkah, kerap mengucapkan - bahkan menulis, kalimat-kalimat dengan nama Allah SWT, tapi nyata-nyata tidak amanah?

  Subhanallah, semoga Allah SWT berkenan memberikan hidayah kepada kita semua. Amin.

   
 5. dhanur menulis:
 6. wah... seingat saya dihadist Bukhari, ciri-ciri orang munafik hanya disebutkan 3 saja ya..
  banyak sekali ini
  CMIIW

   
 7. Author menulis:
 8. Saudara Dhanur,
  Betul, awalnya kita pikir hanya 3, tapi siapa sangka ternyata banyak ya?

  Salam.

   
 9. Anonim menulis:
 10. Alhamdulillah Penjabarannya sesuai dengan apa yang Al Quran siratkan dan Hadist2 Shohih.

  syukron Katsir.

   
 11. Anonim menulis:
 12. mudah-mudahan allah selalu mengingatkan kita dengan segala kekhilafan yang telah kita lakukkan hingga menyadarinya dengan sebenarnya dan bertemu denganna dalam keadaan muslim/ mukimin tanpa kemunafikan

   
 13. Author menulis:
 14. Tuan Anonim,
  Amin.

   
 15. hamba Allah menulis:
 16. subhanAllah..........
  semoga Allah Subhanahu wata Ala
  memberikan hidayah bagi kita semua
  dan mengampuni dosa orang2 yg munafik.
  termasuk aku

   
 17. Anonim menulis:
 18. Terima kasih banyak untuk ilmunya, minta izin untuk mengutip catatan ini di Facebook saya, terima kasih banyak

   
 19. niichan menulis:
 20. ane harus berhati2 terhadap sifat2 ini, semoga aku terjaga dari sifat2 munafik

   
 21. Anonim menulis:
 22. Hati2 terhadap orang ini, mereka ada di sekitar kita.

   
 23. Anonim menulis:
 24. Alhamdulillah,terima kasih atas ilmunya dan smoga kita smua tidak termasuk org2 yg munafik (Amin)

   
 25. Fajar Anugraha menulis:
 26. Jazakallah Khayr, numpang copy-paste buat tugas sekolah....

   
 27. sall menulis:
 28. As salam..mohon link.

   
 29. Anonim menulis:
 30. Subhanallah... bacaain ini sangat bermanfaat sekali.. allahu'akbar-allahu'akbar-allahu'akbar....

   
 31. Anonim menulis:
 32. semua ciri-ciri ini di miliki oleh seorang pria yg tadinya ku pikir berakhlak baik...

   
 33. Anonim menulis:
 34. SUBHANALLAH :'(
  Sangat bermanfaat sekali . Terimakasih

   
 35. Anonim menulis:
 36. Terimakasih yaa Begitu banyak manfaat yang di berikan
  Semoga Allah membalas kabaikan anda Amiin yaa rabbal alamiin

   
 37. Anonim menulis:
 38. Subhanalloh, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Allah dari sifat2 tercela ini, jazakumulloh khairan katsiro atas ilmu yang bermanfaat ini. Mohon izin copy paste untuk di sebarkan kepada peserta didik dan saudara2 kita lainnya

   
 39. Anonim menulis:
 40. suka sekali tulisan ini.. saya ijin share ya..^^

   
 41. Anonim menulis:
 42. Subhanallah..cukupkah kita beribadah semata-mata hanya karena takut kepada ALLAH SWT dan hanya untuk menggugurkan kewajiban...ternyata tidak...yang salah itu salah dan yang benar belum tentu benar,ada rahasia di balik rahasia..kuatkan hati dan iman..bukan hanya untuk takut dan menjalankan kewajiban..tetapi jg untuk mentaati ALLAH SWT dan mendekatkan hati kita kepada ALLAH SWT...great share...

   
 43. Anonim menulis:
 44. kalo sholat cuma hari juma at saja apakah dia munafik juga?

   
 45. Fauzan menulis:
 46. cukup menjadi inspirasi dan peingatan untuk saya.....,

   
 47. kafi menulis:
 48. ijin share...

   
 49. Timot menulis:
 50. subhanallah... semoga dijauhkan sifat yg hina ini dlm diri kita semua.

   
 51. terima kasih atas sharenya semoga kita dijauhkan dari sifat munafik..aamiin.
  izin artikel dijadikan sebagai ciri orang munafik di http://ib.ayobai.org/2013/03/politik-pencitraan-mendekati-kemunafikan.html
  semoga selalu mendapat ridho dari Allah SWT..aamiin

   
 52. mawardi menulis:
 53. cuma refrensinya dari mana? tolong ditulis juga sebagai pijakan obyektif

   
 54. xamthone plus menulis:
 55. ko iri ga termasuk?
  apa bed golongan lagi iri itu?

   
 56. Nika Nurmayanti menulis:
 57. wahhh teryata munafik itu udah meliputi berbagai sifat ya..

  insya alloh bermanfaat http://mobildatsunbandung.com/

   
 58. Andika Kusuma menulis:


 59. toko pembesar penis
  vimax
  alat pembesar penis
  pembesar penis
  obat kuat sex
  obat pembesar penis
  obat penyubur sperma
  obat perangsang wanita
  vimax asli canada
  vimax original canada
  obat kuat viagra

  toko pembesar penis
  vimax
  alat pembesar penis
  pembesar penis
  obat kuat sex
  obat pembesar penis
  obat penyubur sperma
  obat perangsang wanita
  vimax asli canada
  vimax original canada
  obat kuat viagra

   

Posting Komentar

PENGASUH


Agus . Haris . Nonki
Lihat Profil

FIND US ON FACEBOOK

PETIKAN HADITS


Random Hadith Widget

READ ME IN YOUR LANGUAGE

Translate to Arabic Translate to Bahasa Indonesia Translate to Bulgarian Translate to Simplified Chinese Translate to Croatian Translate to English Translate to Czech Translate to Danish TTranslate to Dutch Translate to Finnish Translate to French Translate to German Translate to Greek Translate to Hindi Translate to Italian Translate to Japanese Translate to Korean Translate to Norwegian Translate to Polish Translate to Portuguese Translate to Romanian Translate to Russian Translate to Spanish Translate to Swedish Translate to Slovak Translate to Serbian Translate to Thai Translate to Turkey Translate to Filipino Translate to Filipino

SEARCH FOR MORE

ARTIKEL TERBARUKOMENTAR TERBARU

KOMENTAR TERBANYAK

KABAR-KABARI

Klik Saya
Untuk Membantu Anda
BERITAHU SESEORANG
Tentang Blog Ini

ARTIKEL TERBARU SERAMBI MENGAJI